Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

kraftigt minskat slitage, lägre UH-kostnader och ett förbättrat korrosionsmotstånd med tillvalet Armoloy® TDC krombaserad beläggning

Unik beläggning -Wright Flow Pumpar

Kraftigt minskat slitage, lägre UH-kostnader och ett förbättrat korrosionsmotstånd med tillvalet Armoloy® TDC krombaserad beläggning (99% Cr)

Wright Flow erbjuder en utvecklad och unik beläggning för lobrotor- och kolvrotorpumpar som hanterar slitande och korrosiva vätskor inom hygien och processindustrin.

  • Tillsammans med basmaterialet ger en extremt slitstark yta samt sänker den inre friktionen i pumpen
  • Kraftigt förlängd livslängd i slitande applikationer
  • Ytfinheten blir väldigt jämn och ett utmärkt skydd även mot korrosiva medier
  • Ingen keramisk, detonations- eller värmepåläggning som kan påverka basmaterialet negativt
  • Beläggningen tränger in/reagerar med ytan och vidhäftningen är total. Ingen risk för att beläggningen ”flagnar” eller lossnar
  • Beläggning är ca 2,5 – 7,5 µm på alla vätskeberörda delar
  • Armaloy-beläggningen är framtagen både för tuffa industriapplikationer såväl som inom livs- och läkemedel med krav på FDA-certifikat
  • Lämplig för t.ex. förorenad tallolja, sulfatsåpa, kaolin, spackel, filterhjälpmedel, tandkrämer, slurrys m.fl.
  • Kan beläggas på både kolvrotorpumpar såväl som Lobrotorpumpar i Wright Flows hela sortiment
  • Beprövad beläggning i Sverige och Norden

Datablad 

Etiketter: