Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Colly Flowtech

Colly Flowtech ingår i börsnoterade Indutrade AB. Indutrade består av mer än 200 företag som producerar och/eller säljer industriprodukter med en omsättning på ca 30 miljarder kronor per år.

       PRODUKTBREDD - KVALITET - FULLSERVICE - KOMPETENS - ENGAGEMANG

  • Vi levererar ett heltäckande program av pumpar, slangar, snabbkopplingar, ventiler, värmeväxlare och rostfria rör och rördelar till industrin i Sverige.
  • Vi finns på åtta orter i Sverige. Vårt huvudkontor finns i centrala Stockholm.
  • Vi har serviceverkstäder i Örebro, Jönköping och Strängnäs.
  • Vi har egen tillverkning av tryckluftsdrivna membranpumpar i Jönköping, under varumärket Dominator Pump.
  • Vi har egen tillverkning av rostfria rörkonstruktioner och rördelar i Kolbäck, under varumärket A.G. Johansons Metallfabrik.
  • I Göteborg har vi en verkstad med egen montering av slangar och slang-kit inkl. provtryckning och märkning.
  • Vi dessutom säljkontor med teknisk support i Umeå, Skellefteå oc Eslöv. 
  • Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och trivs med att ha ordning och reda i vår verksamhet.
  • Vi har en mycket hög kvalitet på vår kompetens och har lång erfarenhet av applikationer inom de flesta typer av industrier.
  • Vi garanterar driftsäkra och lönsamma lösningar och erbjuder fullständiga garantier på våra rekommenderade lösningar.
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Omsättningen är ca 30 miljarder per år varav 40% kommer av egen tillverkning.