Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Produktion i Kolbäck

A.G. Johansson Metallfabrik var tidigare ett dotterbolag till Colly Flowtech men är sedan april 2019 införlivat i Colly Flowtech AB

Vår verksamhet i Kolbäck har en mycket lång erfarenhet av hygienisk produktion, från ritning till färdiga produkter och system. Det är därför inte konstigt att de största kunderna finns inom läkemedels- och livsmedelsbranschen.

Gediget yrkeskunnande och komplett maskinpark

En stor del av tillverkningen, som maskinell bearbetning, elektropolering och montering, sker i anläggningen i Kolbäck. I anläggningen förekommer uteslutande bearbetning av rostfritt stål. Därmed är kontamination från svartstål under bearbetningsfasen helt eliminerad. Allt arbete utförs av erfaren och specialutbildad personal. Alla produkter genomgår en kedja av noggranna kvalitetskontroller innan de levereras.

bearbetning

Vi Svarvar, fräser olika rostfria detaljer med hög ytfinhet. Vi kan snabbt och enkelt ställa om maskinerna för att tillverka varierande produkter enligt kunders önskemål.

elektropolering

Elektrolytpolering är en elektrokemisk ytbehandlingsmetod för rostfritt material. Metoden ger en mycket blank yta med framför allt metallisk renhet vilket förbättrar korrosionsskyddet och minskar ytans vidhäftningsförmåga. Denna teknik lämpar inom områden där kraven på hygien är stora, såsom livsmedelsoch läkemedelsindustrin. Fördelarna med elpolering: • Förbättrad korrosionsbeständighet • Glans och metallisk renhet • Mindre risk för beläggningar.

SVETSNING

Våra certifierade svetsare är på elitnivå och vi har dokumenterade:

  • Svetsprocedurer godända enligt SS-EN ISO 15614-1:2000/ SS-EN 288-3
  • Svetsarprövningar godkända enligt SS-EN 287-1:2000/SS-EN 287
  • Svetsoperatörer godkända enligt SS-EN 1418

Vi svetsar i rostfritt och titan: • Orbitalsvetsning från Ø6 till Ø102 • Halvautomat • Rundmatnings-bord

polering

Manuell slipning och polering med mycket fin ytjämnhet ner till Ra 0,1. Vi har egen mätutrustning för mätning och dokumentering av Ra-värden.

dokumentation

Vi har lång erfarenhet av hantering av certifikat och dokumentation. Nedan är exempel på dokumentation vi kan tillhandahålla: • 3.1b certifikat för spårbarhet • ytfinhets-protokoll • USP
Class VI • certifierade svetsare • FDA declaration of conformity • Animal free origin elektropolering etc.

Bilder