Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Hållbarhet

Vi verkar för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Vi ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig affärsverksamhet med produkter och lösningar som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. Läs mer på Indutrades hemsida: