Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Hållbarhet

Vi verkar för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Vi ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig affärsverksamhet med produkter och lösningar som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

Colly Flowtech ska som verksamhet delta i att främja FNs globala mål för hållbar utveckling och ska på bästa visa bidra till en förbättrad värld. Vi driver dessa frågor i ledningsgruppen som i sin tur informerar och implementerar vidare i organisationen.

Vi har gått igenom de 17 globala målen för hållbar utveckling och identifierat de mål där vi har mest påverkan och där vi anser att vi kan göra störst förändring. Vi har tänkt dels på hur vi kan applicera dessa mål internt inom företaget men också hur vi kan bidra med förbättringar i en större skala. Vi är ISO certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015, vilket gör att vi redan arbetar aktivt med flera av dessa frågor.

Vi arbetar med god affärsetik och det är självklart att vi följer de lagar och regler i ett rättssamhälle som Sverige är. Vi följer vårt moderbolag Indutrades Code of Conduct, som också finns på Colly Flowtechs hemsida. Våra policys är del av företagets kvalitets och miljöarbete.

Läs mer på Indutrades hemsida:

httpS://www.indutrade.se/hallbarhet/