Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Colly flowtech gruppen är en del av Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Omsättningen är nästan 17 miljarder per år varav 40% kommer av egen tillverkning.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden;

  • Engineering & Equipment •  Flow Technology •  Industrial Components •  Special Products

Indutrade har ca 200 dotterbolag. Koncernens verksamhet är koncentrerad till marknader i Europa. Tyngdpunkten ligger i Sverige och Finland som tillsammans svarade för cirka 48 procent av nettoomsättningen under 2013. Totalt finns Industradei 26 länder i fyra världsdelar. 

Omsättningen uppgick 2018 till nära 17 miljarder. Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 4151. Dotterbolagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom sina respektive teknikområden.

Länk till Industrades hemsida