Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Kvalitetspolicy

Som leverantör av pumpar, slangar, snabbkopplingar, ventiler och service skall vi skapa långsiktigt förtroende hos kunder, leverantörer, anställda och övriga affärsförbindelser genom att erbjuda produkter och service som på ett konkurrenskraftigt sätt uppfyller kundernas krav och förväntningar på:

  • Fokus på kundens verkliga behov och mervärden!
  • Kvalitet i leverans, genomförande och uppföljning!
  • Ständig förbättring!

 

ISO 9001 & 14001 Colly Flowtech Svenska.pdf

ISO 9001 & 14001 Colly Flowtech Engelska.pdf