Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Miljöpolicy
Miljöpolicy för Colly Flowtech AB

Miljöpolicy

Som leverantör av pumpar, slangar, snabbkopplingar, ventiler och service skall vi präglas av hög grad av miljömedvetenhet för att uppfylla samhällets, medarbetarnas och kundernas krav och förväntningar på miljö genom:

  • Produkter och tjänster som minimerar miljöblastning och risk för miljöolyckor!
  • Planering av transporter och resor för reducering av skadliga miljöutsläpp!
  • Ständig förbättring genom miljömål och handlingsplaner!

 ISO

Vi har sedan 2014 ett gemensamt certifikat för Colly Flowtech, Dominator Pump och A.G. Johansons Metallfabrik. Nedan finner ni nu gällande certifikat.  

ISO 9001 & 14001 Colly Flowtech/AGJ/Dominator.pdf

Kontaktperson: Mikael Malm, e-post: mikael.malm@colly.se