Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Nya Generationen Membranventiler EnviZion

ITT senaste generation membranventiler sätter en helt ny standard på marknaden i enkelt UH och låg kostnad över tiden!

Specifikationer

 • ITT utvecklade nya EnviZion serien under en lång tid och tillsammans med ledande kunders feedback
 • Unik design som möjligjör membranbyte på 1 minut!
 • GMP-utvecklad design där membranbytes underhåll bara kan göras på ett sätt och 100% lika varje gång!
 • Inbyggd momentsskruv så man aldrig kan dra ett membran för hårt
 • Bajonettinfattning med styr-spår gör att man aldrig kan sätta membranet annat än 100% rätt.
 • Förebyggande underhåll kan göras av all personal snabbt och 100% säkert.
 • Utvecklad design av membranen gör att 5 gånger mindre kraft krävs att manövrera membranen gentemot traditionell 4-bult design!
 • PTFE/FDA USP6 vätskeberört membran som standard
 • Gjutet syrafast material SS316L
 • Oerhörd bredd av konfigurationer och utföranden
 • Brett sortiment blockventiler med hög flexibilitet att kundanpassa
 • UH-fri aktuatorer ACS i rostfritt material alt. Advantage aktuatorer i thermoplast
 • Flera alternativa styrenheter, dels nyutvecklade och kompakta ISP eller mer traditionell design VSP med inbyggd elektronik
 • EnviZion ventiler finns från DN8 mm till DN50 mm
 • Service, support och reservdelar i Sverige

Bilder