Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

PULVERBLANDARE

En serie blandningsutrustning från INOX FER som omfattar enkla inlinemixers till kompletta skiddar och hela processlösningar

DR-serien pulverblandare för lågviskösa blandningar

Kompakta enheter som blandar mindre mängder produkt till perfekt homogena, lågviskösa blandningar

TVM-serien pulverblandare för högviskösa blandningar

Blandar större mängder av svår-upplösta, tunga produkter som t.ex. stärkelse, proteiner, pektin, kaseinater, m.m.produkt till homogena högviskösa blandningar 

ProMix Mixing Systems för skräddarsydda, kompletta processlösningar

Perfekt blandning av flerfaldiga tillsatser: från lågviskösa till svår-upplösta produkter. 

 • Högsta nivå av anpassning efter kundens processkrav
 • God ergonomi för säker hantering av tillsatserna
 • Hög grad av automatisering möjlig
 • Kan utrustas med batch tracking för att möta marknadens krav på spårbarhet
 • Minimal felmarginal vid vägning som garanterar en högkvalitets färdig produkt

Specifikationer

 • Produkt viskösitet: DR-serie 100–150 cP; TVM-serie 150–800 cP
 • Blandningshastigter: DR-serie 1000–2300 kg/tim; TVM-serie 1400–7000 kg/tim
 • Blandnings- och mixningsutrustning för vätskor, suspensioner, pulver, socker, proteiner eller annat som behöver mixas
 • Kontinuerlig processblandning eller batchvis blandning av stora mängder produkter
 • Fullständig homogenisering, utan klumpar
 • Stor flexibilitet i utförande och storlek för att hitta en optimal lösning for applikationerna
 • Möljighet till PLC-styrning
 • Finns som standard i material SS304 eller SS316; andra mot förfrågan
 • FDA-cert packningsmaterial och god ytfinhet som standard
 • Hela processdelar som t.ex. kundanpassade CIP-skiddar, koncentreringsenheter, ketchup och syltprocesser

Bilder