Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Vätskekylning av elektronik

Vätskekylning av elektroniska produkter och applikationer så som superdatorer, solpaneler och serverhallar är ett växande behov tack vare dess energi och kostnadsbesparande fördelar mot luftkylning.

En elektronisk utrustning med läckande kylvätskor är ungefär lika värdelös som en som är överhettad. Därför kräver kylsystem i elektroniken ultrapålitliga, droppfria anslutningar och kopplingar.

CPC Colder® tillverkar flexibla kopplingar som minimerar flödesbegränsning, ger droppfri koppling och frånkoppling, tillgängliga i flera materialkombinationer.

CPC Colders® snabbkopplingar för vätskekylning, ”Liquid cooling”, är särskilt framtagna för att erbjuda tillverkare av elektroniska produkter en ultrasäker, droppfri och användarvänlig lösning.