Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

"Sampling School" - utbildning

Keofitt är världsledande inom provtagningsventiler har en unik position och erfarenhet vad gäller provtagning. Tillsammans med Keofitt kan vi erbjuda våra kunder en unik möjlighet att förbättra kunskapen om provtagning och hur man erhåller representativa prover.

En värdeskapande utbildning inom provtagningsteknik

Keofitt har utvecklat ett koncept kallat ”Sampling School” som syftar till ökad förståelse kring provtagning vad gäller kvalitet och säkerställning av representativ provtagning på ett säkert sätt för operatören med ett minimum av förlust av produkten. Innehållet i korthet:

  • Vi kommer till er, tillsammans med en expert från Keofitt, och har en praktisk och teoretisk genomgång mer relevant personal från er.
  • Vi går igenom på plats hos er hur ni genomför er provtagning och vilken utrustning ni använder för ändamålet.
  • Ni får en praktisk ”hands-on" träning för operatörerna.
  • Vi identifierar vad som kan förbättras och uppdaterar tillsammans med er processen (SOP) för varje applikation.
  • Ni får en genomgång av den senaste tekniken inom provtagning
  • Utbildningen tar mellan en halv till en hel dag beroende på ambitionsnivån och gruppens storlek.

”Sampling is all we ever do and have done for four decades”                                                           Henrik L. Salomon, VD och ägare Keofitt.