Pumpar, Slangar, Rostfritt - Till industrin

Wright Flow Technologies kolvrotorpumpar

WRIGHT FLOW PUMPAR - LOBROTORPUMPAR & KOLVROTORPUMPAR

Vår leverantör av lobrotorpumpar & kolvrotorpumpar är Wright Flow Technologies - en av Världens ledande tillverkare av förstklassiga lobrotorpumpar och kolvrotorpumpar. Utmärkande för Wright Flows framgång är dess innovativa produktutveckling och förstklassiga kvalitet.

Lobrotorpumpar och kolvrotorpumpar används för applikationer inom läkemedels-, livsmedels-, kemi-, energi, petrokemi och papper & massa industrin.

Komplett program från JOHNSON PUMP (UK) och Wright Flow Technologies.
REVOLUTION - Ny generation med unika fördelar inom hygien och tillgänglighet.